WEB SITE NEWS »

Tetra Pack nacionalisti

Kanadskoj beštiji koja je slavila smrt 186 djece u Beslanu.

Kad nacionalist istupi pred vas sa svojim jasnim i neskrivni licem  nacionalističke prepoznatljivosti on , dakako, to smatra svojom vrlinom s kojom ponosno stupa a nikako nekom degenericnom slikom kakva se projektuje u vašim očima. Svijet ljudi oko njega je u biti slika insekta koji se klasifikuju i dijele tako da u toj diobi mjesto njegove nacije, rase ili vjere uvijek ima jedino važno i , naravno, dominantno mjesto. Naravno, kada se neko okomi na nakaznost tog lica oni odmah staju u odbranu njegove ružnoće, jer po njihovim estetskim ukusima ono je savršeno i jedino vrijedno poštovanja, tako da ne čudi da se međusobno na forumima uvažavaju i štite, čak i kada pripadaju različitim i međusobno sukobljenim nacionalnim korpusima. S druge strane, skriveni forumski nacionalisti, neosporno inteligentniji i prosvjećeniji, nerado pokazuju javno svoje lice izbrazdano nacionalizmom, jer su svjesni odbojnosti koje ono može izazvati kod drugih ljudi, tako da izuzimaju učešće u orgijama mržnje  i nacionalističkim revivalima, ali se stavlja uvijek i jedino na stranu vlastite nacije, birajući trenutak i argumente koji mu idu u prilog. Dok neskriveni nacionalisti svu svoju mentalnu energiju stavljaju u službu branjenja interesa vlastite nacije, njenog promovisanja, ali i klevetanja drugih, Tetra Pack nacionalista će se doimati kao objektivan i racionalan, tako da njegova samoobmana postaje sveopšta, mada je u pitanju tipična flagrantna prevara. Sveopšta i usvojena bit će iz razloga što skriveni nacionalisti isključivo obituju na forumima gdje je njegova nacija brojčano dominanta, jer tako će mu diskretno šarmiranje nacionalizmom proći neopaženo, taman toliko koliko ga on želi dozirati. S druge strane generalizacija neke druge nacije na takvim forumima obično je komponenta koja se podrazumijeva, komponenta na kojoj on može tiho i nesmetano graditi svoj pritajeni nacionalistički sklop. Ako cijeli forum ismijavanje jednog naroda, čak i postavljanjem takvih banera koji neskriveno izruguju jezik  te druge, neomiljene nacije, smatra nečim savršeno normalnim, skriveni nacionalista dobija jos veći manevarski prostor. Međutim, on neće svoju mržnju ispoljiti nipošto direktno i nekontrolisano, kako čine neprosvijećeni i primitivni forumski nacionalisti, vec će kroz formu humora na račun drugog naroda isprazniti svoj ventil, ostavivši tako prividno  i u prostoru dobrog ukusa i u prostoru nacionalizma. Dogode li se, pak, provale u ovaj sofisticiran nacionalistički sistem on će osjećati neodoljivu potrebu da se opravda i da pobjegne od svih generalizacija kojima je podložan i doslovce će iskoristiti klasičan lakonski šablon – znaš, ja imam prijatelja Srbina, -kao da je time stupio u kontakt sa nekom egzoticnom životinjom a ne ostvario najnormalniji ljudski kontakt. On je time uistinu učinio iznimno hrabro djelo, jer je bar na trenutak pobjegao od svog lica i jednoj drugoj njegovoj estetskoj formi kojeg bi moglo da ima. Očito da je kod ovakvih osoba nacionalizam je i sporadična i ograničena manifestacijska pojava, jer inteligentna osoba zna da podliježe ubjeđenjima koja su i njemu samom u trenucima apsurdna, te može veoma dugo provesti izvan takve retardirane svijesti. Medjutim, u trenucima gnjevnosti i sentamentalizma olako upada u duboku jamu ovog zla. Brižna majka, sklona diskusijama o problematici dječjeg odgoja i njihovom zdravom mentalnom odrastanju u trenutku će biti potpuno nijema i indiferentna prema ubistvu stotine druge djece, jer njen senzor nacionalističke osvete daje signal da nekakva hrišćanska ili muslimanska gamad i trebaju biti istrijebljena. Različitosti koje se medjusobno potpuno negiraju i isključuju stanuju tako u istoj osobi. Naravno, poslije toga slijedi jedan zakašnjeli ljudski dezodorans i propiranje izrečenog.  Princip je kod Tetra Pac nacionalista jednostavan. Dugo mogu obitovati van ovog smrdljivog kruga, ali jedan jedini dodir u nerv nacionalizma  i sva njihova intelektualna suzdržanost se raspada u ružnoći lica kojeg pokažu.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (7 votes, average: 4.86 out of 5)
Loading ... Loading ...
Tags: , ,

No Responses to “Tetra Pack nacionalisti”

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.