Edward Hopper

Edvard Hoper (engl. Edward Hopper, Najak, Njujork, 1882 — Njujork, 1967) je bio američki slikar i grafičar. Nakon studija u Njujorku nastavio je da se usavršava u Evropi. Iako se u Parizu susretao sa radovima impresionista po povratku u SAD posvećuje se realizmu i postao je glavni predstavnik pravca American Scene. Interesovao se tematski pre svega za negativne strane života u američkim velegradovima (usamljeni ljudi u prevozu i restoranima kao i melanholija gradskih predgrađa). Stvarao je i tipične američke predstave pejzaža. Za njegovo delo karakteristični su scenski prikazi na kojima se čini da je izumro svaki život. Ljudske figure deluju kao da su ukočene. Takođe primetno je i jasno svetlo i izraženo oštre senke. Svojim realističnim načinom slikanja postao je jedan od preteča foto-realizma.
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

„Svijet nikada nije imao dobro definiranu riječ sloboda.“       (Abraham Linkoln)

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.