Safet Zec

Rođen je u Rogatici 1943. godine, a odrastao u Sarajevu. Kao dječak strastveno se posvetio crtanju i slikanju, a u  mladalačkim godinama,  kako je izjavljivao, bio je zaluđen velikim Rembrandtom. – Kada sam kao golobradi petnaestogodišnjak, vidjevši reprodukcije jedne Rembrandtove grafike pokušao da realiziram istu temu, kao veliki majstor, naravno, to se završilo neuspjehom i mojim mladalačkim porazom, ali sam sebi rekao – vala ću ti se vratiti od sada pa do…» izjavio je u jednom interview-u Safet Zec.  Safet Zec, slikar i grafičar, rođen je 1943. godine u Rogatici. Već kao dječak strastveno se posvećuje crtanju i slikanju. Rijetkom marljivošću i zanosom, pogotovu kroz petogodišnje studiranje na Umjetničkoj školi u Sarajevu, ostvaruje brilijantna i virtuozna likovna djela. 1964. upisuje se na Akademiju Likovnih umjetnosti u Beogradu. 1969. diplomira, a 1972. završava postdiplomski studij u klasi profesorice Ljubice Sokić.  Sedamdesetih godina za likovnu kritiku postaje jedan od glavnih eksponenata poetskog realizma. Početkom devedesetih godina je jedan od najznačajnijih umjetničkih stvaralaca u zemlji i njen predstavnik na mnogim internacionalnim izložbama. Do 1989. živi i radi sa porodicom u Beogradu. Narednih godina je ponovo u Sarajevu. Tu ga 1992. zatiče rat, zbog kojeg napušta grad i zemlju. Dolazi u Italiju, u Udine. Sva djela ostaju u sarajevskom ateljeu. Počinje sve iz početka. Ponovo se strastveno predaje radu. Napušta poetski realizam, da bi se vratio prvo crtanim strukturama na grafičkim pločama i tuš-perom crtanim slikama na kartonima i panoima. Ubrzo se vraća i crtačko-materično ekspresivnom rukopisu, virtuoznim vizuelnim senzacijama, onoj energiji i temama koje je na žalost napustio odlazeći na Akademiju. Već 1994. može da se predstavi na prvoj muzejskoj izložbi u Italiji, gdje se italijanskim radovima priključuje desetak radova iz jedne njemačke galerije, rađeni u prethodnom periodu. 1996. dobitnik je značajne Prve nagrade za crtež Alpe Adria u Ljubljani. U istom gradu 1998. održava se velika samostalna izložba Slike, crteži i grafike 1992-1998. u dva izložbena prostora MGLC Vila Tivoli i Cankarjev Dom. Tom prilikom je promovirana i prva bogata likovna monografija Safet Zec. Te iste godine počinje da živi i radi u Veneciji. U maju 2001. u Sarajevu je po prvi put prikazan čitav luk Safetovog stvaralaštva. Prvi put je izložen malobrojni sarajevski opus na koji je Zec posebno ponosan. Na toj izložbi spojena su djela realizovana u Italiji sa djelima nastalim od 1958. do 1992. Sva izložena djela su isključivo iz umjetnikove zbirke. Želja umjetnika je bila da se ova izložba prvo pojavi u Sarajevu, gdje je za njega sve počelo. Nakon Sarajeva izložba je postavljena u francuskom gradu Lille tokom septembra i oktobra 2001. Danas živi i radi u Veneciji i u Sarajevu, a njegova djela su izložena u značajnim evropskim galerijama i muzejima.
“Mnoge od mojih slika možda izgledaju nepotpuno, nedovršeno. Ali, više ne živimo u klasičnom dobu kad je kompletnost u slici moguća. Fokusiram se na pojedine aspekte subjekta kako bih dobio poseban kvalitet. Dakle, ako slikam neku osobu, približim ono što najviše privlači moju pažnju. Ostatak odlazi u tamu, nejasno je i nedefinirano” Safet Zec